МАК ФРАН 

МАКЕДОНСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ФРАНШИЗА 

За компанијата

За Нас

Врз  основа на член 17 од  Законот за здруженија  и фондации  …

Визија

Франшизата да биде подлабоко интеграна во

секојдневните облигациони односи во деловното работење во Република Македонија;

Мисија

     Воведување

на франшизата како секојдневен бизнис модел во РМ и нејзино почесто користење

како таков;

Стратешки цели

Афирмација

на Здружението помеѓу бизнис деловната заедница со цел ширење на неговото членство

со можност за постигнување на масовност;

Соработка со Комората на овластени архитекти и овластени инжинери на Република Македонија

На 10 октомври 2018 година Македонската Франшизна Асоцијација за промоција на франшизата во Р. Македонија оствари средба со претседателот на Комората на овластени архитекти и овластени инжинери на Република Македонија Проф.д-р Миле Димитровски…

Соработка со Агенцијата за подршка на претприемништво на Р.Македонија (АППРМ)

Претставници на Македонската Франшизна Асоцијација за промоција на франшизата во Р. Македонија, на ден 25 октомври 2018 година остварија средба со директорот на Агенцијата за подршка на претприемништво на Р.Македонија….

Здружение за франшизен развој и афирмација

МАКЕДОНСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ФРАНШИЗА Скопје

Адреса  

Ул.Орце Николов 75 , 1000 Скопје, Република Македонија,

Тел. +389 2 3129240

Е-маил: info@makfran.mk 

Контакт 

Д-р Вера Бошковска , 

Тел. +389 78 278076 Е-маил: vera@makfran.mk