Корисни линкови


EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION – EFF


http://www.eff-franchise.com

INTERNATIONAL FRANCHISE ASSOCIATION

 

https://www.franchise.org/ 

Здружение за франшизен развој и афирмација

МАКЕДОНСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ФРАНШИЗА Скопје

Адреса 

Ул.Орце Николов 75 , 1000 Скопје, Република Македонија,

Тел. +389 2 3129240

Е-маил: info@makfran.mk 

Контакт 

Д-р Вера Бошковска , 

Тел. +389 78 278076 Е-маил: vera@makfran.mk

No matter if you’ve used a visual page builder before, with Brizy you’ll be a pro the second you start using it.