Новости

Соработка со Фондацијата за Менаџмент и индустриско истражување

{{editor_navigation name="main"}}Соработка со Фондацијата за Менаџмент и индустриско истражувањеПретставници на Македонската Франшизна Асоцијација за промоција на франшизата во Р. Македонија, ...
Read More

Соработка со Агенцијата за подршка на претприемништво на Р.Македонија (АППРМ)

{{editor_navigation name="main"}}Соработка со Агенцијата за подршка на претприемништво на Р.Македонија (АППРМ)Претставници на Македонската Франшизна Асоцијација за промоција на франшизата во ...
Read More

Соработка со Комората на овластени архитекти и овластени инжинери на Република Македонија

{{editor_navigation name="main"}}Соработка со Комората на овластени архитекти и овластени инжинери на Република МакедонијаНа 10 октомври 2018 година Македонската Франшизна Асоцијација ...
Read More

Соработка со Фондацијата за Менаџмент и индустриско истражување

{{editor_navigation name="main"}}ПРВ ФОРУМ ЗА ФРАНШИЗА ВО СКОПЈЕ, МАКЕДОНИЈАНа форумот присуствува повеќе правни и физички лица од Република Македонија – приматели ...
Read More

Здружение за франшизен развој и афирмација

МАКЕДОНСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ФРАНШИЗА Скопје

Адреса 

Ул.Орце Николов 75 , 1000 Скопје, Република Македонија,

Тел. +389 2 3129240

Е-маил: info@makfran.mk 

Контакт 

Д-р Вера Бошковска , 

Тел. +389 78 278076 Е-маил: vera@makfran.mk