Соработка со Фондацијата за Менаџмент и индустриско истражување

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-4175093054eca6f18c3e27c14acfcc38' }}
{{editor_navigation name=”main”}}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-67e02294f44ce7d175b65a304d75f70e' }}

Соработка со Фондацијата за Менаџмент и индустриско истражување

Претставници на Македонската Франшизна Асоцијација за промоција на франшизата во Р. Македонија, на ден 13 –ти декември 2018 година остварија средба со извршниот директор на Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување – МИР (Foundation for Management and Industrial Research), М-р Габриела К. Богоеска.Имајќи ја во вид статусната определба на Македонската Франшизна Асоцијација за промоција на франшизата во Р. Македонија, претставниците на истата го запознаа извршниот директор на МИР за можностите за вмрежување со домашни и меѓународни организации и едукација на сите заинтересирани правни и физички лица за франшизата како поим и како средство за бизнис дејствување, а со цел развој и раст на домашното претприемништво преку воведување и промоција на домашни и странски франшизи. На средбата беше оценето дека наведените активности се во корелација и функција на мисијата на МИР за изградба на поволно економско опкружување и поддршка во развојот на претприемништвото, односно промоција, спроведување и координација на државната и меѓународната поддршка за микро, малите и средните бизниси. 

Во таа смисла, МИР предложи можности за соодветно вклучување (преку потпишување на соодветни меморандуми за соработка) на Македонската Франшизна Асоцијација за промоција на франшизата во Р. Македонија во:

 

–   Enterprise Europe Network – ЕЕN мрежата (мрежа на бизнис можности), преку подготовка на соодветен профил за бизнис соработка – Business Offer, –   Фондацијата Претприемачки Сервис за Млади (ПСМ фондација), и-   Платформата за поддршка на реформскиот процес на преговарачкото поглавје 20 – претпријатија и индустриска политика „Поглавје 20“.Беше заклучено дека дека идната соработка треба да се формализира со потпишување на соодветни меморандуми за соработка, со кој потписниците секој во својата примарна дејност, мисија и визија, заеднички ќе делуваат и меѓусебно соработуваат во интерес на заедничкото делување и реализација на цели од заеднички интерес.

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-d921a7e43f8f5601d84c7687ce247e17' }}

Здружение за франшизен развој и афирмација

МАКЕДОНСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ФРАНШИЗА Скопје

Адреса 

Ул.Орце Николов 75 , 1000 Скопје, Република Македонија,

Тел. +389 2 3129240

Е-маил: info@makfran.mk 

Контакт 

Д-р Вера Бошковска , 

Тел. +389 78 278076 Е-маил: vera@makfran.mk

Соработка со Агенцијата за подршка на претприемништво на Р.Македонија (АППРМ)

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-4175093054eca6f18c3e27c14acfcc38' }}
{{editor_navigation name=”main”}}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-f8a2fcddddc02cea47bff19f32171f98' }}

Соработка со Агенцијата за подршка на претприемништво на Р.Македонија (АППРМ)

Претставници на Македонската Франшизна Асоцијација за промоција на франшизата во Р. Македонија, на ден 25 октомври 2018 година остварија средба со директорот на Агенцијата за подршка на претприемништво на Р.Македонија.

Имајќи ја во вид статусната определба на Македонската Франшизна Асоцијација за промоција на франшизата во Р. Македонија, претставниците на истата го запознаа директорот на АППРМ за можностите за вмрежување со домашни и меѓународни организации и едукација на сите заинтересирани правни и физички лица за франшизата како поим и како средство за бизнис дејствување, а со цел развој и раст на домашното претприемништво преку воведување и промоција на домашни и странски франшизи. 

На средбата беше оценето дека наведените активности се во корелација и функција на мисијата на АППРМ за изградба на поволно економско опкружување и поддршка во развојот на претприемништвото, односно промоција, спроведување и координација на државната и меѓународната поддршка за микро, малите и средните бизниси. Беше заклучено дека дека идната соработка треба да се формализира со потпишување на соодветен меморандум за соработка, со кој потписниците секој во својата примарна дејност, мисија и визија, заеднички ќе делуваат и меѓусебно соработуваат во интерес на заедничкото делување и реализација на цели од заеднички интерес.

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-d921a7e43f8f5601d84c7687ce247e17' }}

Здружение за франшизен развој и афирмација

МАКЕДОНСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ФРАНШИЗА Скопје

Адреса 

Ул.Орце Николов 75 , 1000 Скопје, Република Македонија,

Тел. +389 2 3129240

Е-маил: info@makfran.mk 

Контакт 

Д-р Вера Бошковска , 

Тел. +389 78 278076 Е-маил: vera@makfran.mk

Соработка со Комората на овластени архитекти и овластени инжинери на Република Македонија

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-4175093054eca6f18c3e27c14acfcc38' }}
{{editor_navigation name=”main”}}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-ae2a41fa5a3b7e9979ebcf3692e6cbb0' }}

Соработка со Комората на овластени архитекти и овластени инжинери на Република Македонија

На 10 октомври 2018 година Македонската Франшизна Асоцијација за промоција на франшизата во Р. Македонија оствари средба со претседателот на Комората на овластени архитекти и овластени инжинери на Република Македонија Проф.д-р Миле Димитровски. Претставниците на Македонската Франшизна Асоцијација за промоција на франшизата во Р. Македонија, го запознаа претседателот на Комората за можностите за вмрежување со домашни и меѓународни организации и едукација на сите заинтересирани правни и физички лица за франшизата како поим и како средство за бизнис дејствување, а со цел воведување и промоција на домашни и странски франшизи. Беше оценето дека наведените можности се во корелација со активностите на Комората на овластени архитекти и овластени инженери на Република Македонија за воспоставување на соработка со професионални организации и здруженија, овозможување на континуиран професионален развој на своите членови и развивање на професионалната етика.

Беше заклучено дека дека идната соработка треба да се формализира со потпишување на соодветен меморандум за соработка, која ќе резултира во интерес на заедничкото делување и реализација на цели од заеднички интерес.

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-d921a7e43f8f5601d84c7687ce247e17' }}

Здружение за франшизен развој и афирмација

МАКЕДОНСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ФРАНШИЗА Скопје

Адреса 

Ул.Орце Николов 75 , 1000 Скопје, Република Македонија,

Тел. +389 2 3129240

Е-маил: info@makfran.mk 

Контакт 

Д-р Вера Бошковска , 

Тел. +389 78 278076 Е-маил: vera@makfran.mk

Соработка со Фондацијата за Менаџмент и индустриско истражување

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-4175093054eca6f18c3e27c14acfcc38' }}
{{editor_navigation name=”main”}}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-0d82dcb67d51dade93248454b9788cfa' }}

ПРВ ФОРУМ ЗА ФРАНШИЗА ВО СКОПЈЕ, МАКЕДОНИЈА

На форумот присуствува повеќе правни и физички лица од Република Македонија – приматели на франшиза, како и потенцијални приматели, односно даватели на фрашиза. Свое обраќање/претставување имаа следните еминентни гости од Македонија, Словенија, Австрија, Германија, Маџарска, Данска и Австралија, односно:

 

– Официјално добредојде и презентација на целта на форумот: Мр.Мирјана Марковска-Андревски, Душан Жерак (Фран Адриа) и Др. Едита Бечич (Фран Адриа); 

– Како да го франшизирате вашиот бизнис на европските пазари; Душан Жерак (Фран Адриа, Адриа регион); 

– Франшиза, како изгледа овој деловен однос?; Др. Едита Бечич (Фран Адриа) 

– Презентација на Македонската национална асоцијација за франшиза и состојбата на франшизата во Македонија; Др. Вера Бошковска 

– Logiscool Презентација на франшиза (Унгарија); 

– Amazing Jewelry Презентација на франшиза (Џеспер Нелсен, Данска); 

– Презентација на жени менаџери Елит; 

– Предизвиците на бизнис можностите за франшизинг со брза храна (Пол Ван Вагенинен, Franchise Match Германија); 

– Бартеркард Презентација на франшиза (Aвстралија); 

– Регус Презентација на франшиза (Претставник на Глобален корпорациски развој, Интернационал); 

 

После презентацијата, на форумот се разви дискусија, односно прашања и одговори од гостите кои придонесоа франшизингот да го направат прифатлив бизнис концепт кои овозможува воспоставување на проверени бизниси, однсно развивање на постојните. Притоа, учесниците на форумот имаа можност да разменат корисни информации со гостите за нивната идна соработка. 

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-d921a7e43f8f5601d84c7687ce247e17' }}

Здружение за франшизен развој и афирмација

МАКЕДОНСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ФРАНШИЗА Скопје

Адреса 

Ул.Орце Николов 75 , 1000 Скопје, Република Македонија,

Тел. +389 2 3129240

Е-маил: info@makfran.mk 

Контакт 

Д-р Вера Бошковска , 

Тел. +389 78 278076 Е-маил: vera@makfran.mk